Общо шест селски читалища ще бъдат обновени с проекти през МИГ „Куклен-Асеновград“

      Проектите, получили одобрение през МИГ „Куклен-Асеновград“ имат основен акцент съживяване на социално-културната инфраструктура по места. Читалищата по селата са сред най-ценните и нуждаещи се от подкрепа институции в този смисъл. Затова кметската администрация предлага Общински съвет-Асеновград да даде съгласие Общината да включи за проектно финансиране по линия на МИГ-а общо шест читалища на селата ни.

     Те са разделени на две групи като в първата група влизат читалищата на Тополово, Червен и Нови Извор, а във втората тези на Нареченски бани, Избеглии и Конуш.

До момента няма прогнозна сума какво биха стрували тези ремонтни дейности на културната инфраструктура по селата, това вероятно ще стане след одобрение. /АН/