Стартира готовността на Асеновград за подмяна с екоотопление в домакинствата

    Три отделни процедури очакват изпълнители, с които реално да се тръгне към подмяна на битовото отопление на твърдо гориво с такова на екологични варианти.

Първата е за изготвяне на пазарно проучване и разработване на средни/пределни цени за единица продукт по видове инсталации за екологично отопление цели по кандидатстване и изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, финансиран по програма за околна среда 2021-2027 г. ”.

Другата процедура е за изготвяне на механизми за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, за отчитане на приходите от предаване на заменените отоплителни устройства и критерии за приоритизиране на кандидатите и районите/кварталите и приложимите мерки за целите на кандидатстването и изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, финансиран по Програмата за околна среда 2021-2027 г.“

  След като се поемат тези ангажименти, отново с пазарни проучвания, се очаква да се стигне и до самото изготвяне на книжата по  „Подготовка на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, финансиран по програма за околна среда 2021-2027 г.“

Наскоро Общината възложи социологическо проучване сред населението за нуждата и готовността за преминаване към максимално редуциране на отоплението на твърдо гориво и преминаването му към екологични алтернативи. /АН/