Стартира ученически конкурс на тема Левски

Младите таланти могат да участват с рисунка, есе или стихотворение

Община Асеновград, НЧ „Родолюбие“ и ЦПЛР „Васил Левски“ обявяват ученически конкурс за рисунка и/или есе и/или стихотворение по повод 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Повод за инициативата е и 70-годишнината на ЦПЛР „Васил Левски”.

В литературния конкурс на тема: „Над тефтерчето на Левски: НАРОДЕ???? (стр. 115)” могат да участват ученици от 11 г. до 18 г., разделени в две възрастови групи:

Първа – V – VІІ клас (11 г. – 14 г.);

Втора – VІІІ – ХІІ клас (15 г. – 18 г.).

Рисунки на тема: „Апостолът през моите очи“ ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:

Първа – І – ІV клас;

Втора – V – VІІ клас;

Трета – VІІІ – ХІІ клас.

Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса.

Конкурсът е явен. Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на e-mail. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5). Същите следва да са подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, телефон за връзка. Произведенията, които ще се изпращат по пощата, трябва да бъдат в 3 еднакви екземпляра. Адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие – 1873”, пл. „Акад. Николай Хайтов” №4, За конкурса. ИЛИ гр. Асеновград, п.к. 4230, обл. Пловдивска, ЦПЛР „Васил Левски”, ул. „Захари Стоянов” №1, За конкурса. Вариант е творбите да бъдат изпратени и по е-mail: daficom@abv.bg ИЛИ odk_as@mail.bg , като прикачен файл с обозначение „За конкурса”. Срокът за участие е до 13.02.23 г. Рисунките трябва да се изпращат по пощата на горепосочения адрес. От всяка категория и възрастова група ще бъдат отличени първенците, като ще бъдат връчени награди за I, II и III място. Победителите ще бъдат уведомени предварително. За повече информация: тел.: 0878 908 710; 0899 52 99 00; 088 54 111 70.