10 000 лв. месечно харчи хазната за гориво на общинарските автомобили

    Община Асеновград е възложила доставка на горива за автомобилите на общинските структури по договор за срок от 36 месеца. Общата сума, в която доставката за трите години следва да се вмести, е 354 874 лева. Сметката сочи, че средно на месец ще се харчат почти 10 000 лева или по-точно прогнозата е за 118 000 лева за една година. Вече няколко поредни години хазната възлага тази доставка да става през доставчик от стоковата борса и с абонаментни карти за безналично плащане. Фирмата доставчик сега ще е „Бентойл“ ЕООД, личи от публичния регистър на общината.

 За друго възлагане срещу 36 000 лева е поела договорен ангажимент пред Община Асеновград фирма „Екотой“, става дума за поддържането на общо 45 химически преносими тоалетни, разположени на обществени места, където е изрично необходимо. И тук остава спорно кой и как реално ще контролира дали поддържането се изпълнява стриктно, особено в летния сезон, отбелязват наблюдателни. /АН/