Чистят дъждоприемните шахти срещу 120 000 лв. за 2023 година

Договор за дейността поддържане на дъждоприемните шахти в Асеновград и по всички населени места на Общината е сключен преди дни, стана ясно от публичния регистър на администрацията. Общата сума на дейността е за 120 000 лева и е възложена отново на комуналната фирма „КМД“ АД -Пловдив. Тази фирма изпълняваше и до момента дейността, но прави впечатление, че размерът на разхода непрекъснато нараства.

Простата аритметика сочи, че средно за месец дейността ще струва на хазната 10 000 лева, като общината има ангажимент зорко да следи дали се изпълнява в реален обем възложеното, преди да извърши месечно плащане с протокол на дейностите .

Фирма „КМД“ АД е и изпълнител на всички дейности по сметосъбиране и извозване на отпадъци до регионалното депо както за Асеновград, така и за населените места, но с отделни договори. Това на практика означава пълен монопол върху комуналните дейности, което не би трябвало да пречи на Община Асеновград да извършва непрекъснат контрол на реалните дейности и тяхното качество, коментират наблюдателни.