Тенис клуб получава достъп до минерален сондаж с ангажимента да не преотдава достъпа

     Асеновградски тенис клуб „Актив спорт“ иска да получи достъп до минерален сондаж, след като няма никаква друга възможност да ползва вода за нуждите на дейността си. В докладната записка по проблема от общинска администрация признават, че всъщност става дума за извънредна ситуация и е редно да се осигури достъп до сондажа за ползване, но при строг набор от изрични условия, които ползвателят и длъжен да спазва. Става дума за точно определен обем, който може да се ползва за сезон, не повече от 400 куб. метра и то за сезона от март до края на октомври.

 Община Асеновград едва през последните години има своя наредба, през която наложи регламент за ползване на минералните сондажи, които са на територията на Асеновград и в някои села. /АН/